بی شک وسایل ارتباط جمعی همچون صدا و سیما (رادیو و تلویزیون) نشریات، درجهت آگاهی رساندن، فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای جامعه نقش بسیار ارزشمندی را در تأثیرگذاری خود ایفا می کنند بنابراین موسسه خیریه نیکوکاران شریف با برقراری ارتباط  با رسانه ها به منظور مبارزه با فقر پیرامون شعار خود «جامعه ی بدون فقر جامعه ای سالم تر و شکوفا تر» با بیان آثار زیان بار و آسیب های اجتماعی حاصل از آن ( فقر) به صورت مادی و معنوی در سطوح خانواده و جامعه مردم را نسبت به حمایت از وضع زندگی افراد بی بضاعت و نیازمند آگاه می سازد و می تواند حمایت های همه جانبه مادی و معنوی مددجویان را برای بنیاد برقرار سازد.

در این راستا بنیاد اقدام به تهیه فیلم های مستند و داستانی، جشن های عاطفه، میزگردها، سخنرانی ها، سمینارها پیرامون مسأله فقرزدایی در جامعه در سطح کلان مطرح می نماید تا انسان های نیکوکار دراین امر خیرخواهانه و انسان دوستانه و خداپسندانه ضمن آگاهی اقدام نمایند.