تامین سرپناه اضطراری برای ایتام

یکی از فعالیت های بنیاد شریف ، ارایه کمک های اضطراری به در راه ماندگان و همچنین خانواده هایی است که به دلایل غیر قابل پیش بینی پناهی برای سکونت ندارند .
پیرو گزارشات مردمی به واحد مددکاری بنیاد شریف ، اطلاعاتی مبنی بر سکونت یک مادر و فرزند در زیرزمین ساختمانی مسکونی دریافت شد . بررسی ها نشان داد که این خانواده ، به علت فوت سرپرست و همچنین عدم توانایی مادر در اجابت هزینه های اسکان ، بناچار در زیرزمین منزلی مسکونی و در مجاورت مشعل های صنعتی استقرار یافته بودند . پسر کوچک به علت اصابت شبانه با مشعل گرمکن دچار شکستگی در ناحیه سر شده بود هر آن امکان عفونت مواضع ترمیم شده ممکن بود که در اقدامی ضربتی با تدبیر تیم مددکاری و حمایت های همیشگی خیرین نیکوکار، خانه ای برای این مادر و کودک فراهم و بصورت فوری در واحد مسکونی ای که از سوی این مجموعه مردم نهاد اجاره گردید ساکن شدند .
دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد نیکوکاران شریف در مصاحبه با فصلنامه بنیاد ضمن تشکر ویژه از حمایت همیشگی حامیان خیر ، اظهار داشت که تمام توان بنیاد بر شناسایی خانواده های کم برخوردار و حمایت مؤثر از ایشان در مسیر رفع نیازهای اولیه و استقلال مالی است .