اهدای سیسمونی آذر بانوی شریف

تهیه‌ اسباب و پوشاک نوزادان مددجویان تحت پوشش بنیاد امور خیریه‌ی نیکوکاران شریف یکی از فعالیت‌های این موسسه‌ی مردم‌نهاد است. بر همین اساس تدارک وسایل مورد نیاز برای نورسیده های عزیزمان با تلاش واحد حمایتی با شور و عشق خاصی صورت می گیرد، تا مادر ، با گرمای پر از محبت با آغوشی بازتر پذیرای نوزاد دلبندش باشد.
آذر مددجوی جوان بنیاد شریف ، به زودی قرار است مادر شود و علیرغم جای خالی پدر و ناتوانی مادر پیر و سالخورده اش ، با هزار اميدو آرزو برای در آغوش گرفتن فرزندش لحظه شماری می کند . او می داند خداوند درهاي رحمت خويش را برروي بندگانش باز مي دارد و در همین مسیر بود که با آشنایی او با بنیاد شریف ، برنامه حمایتی این نهاد مردمی برای نظارت بر مراحل مراقبت های پزشکی و همچنین میزبانی این میهمان نوشکفته آغاز شد .
اميدواريم با خواست خداوند و كمك و مساعدت خيرين بتوانيم باري كوچك از غم هاي نيازمندان به ويژه زنان سرپرست خانوار كشور عزيزمان ايران بزداييم.