امید برای بار دوم به اتاق عمل رفت

توجه مؤثر و کمک های انساندوستانه و خیرخواهانه خیرین نیکوکار ، همواره یگانه پشتیبان مددجویان بنیاد شریف بهنگام ناملایمات و نیازهای اضطراری طبقات محروم اجتماعی به شمار می آید .

امید نوزادی ۹ ماهه است که دو ماه قبل بعلت تشدید بیماری کلستومی روده با حمایت ارزشمند حامیان این بنیاد تحت عمل جراحی فوری قرار گرفت . آنچه شرایط او را در مقایسه با سایر کودکان مجزا می کند رویارویی او با تشنج مداوم و ناراحتی شدید قلبی بود . این کودک که پس از تولد پدر خود را نیز از دست داده است ، به همراه مادر خود در شرایط بسیار دشواری برای ادامه حیات و همچنین رفع نیازهای اولیه برای پوشش نیارمندیهای اولیه زندگی بود . عمل اول او که با موفقیت انجام شد توانست مشکل جدی روده اش را برطرف و امروز در چالشی بسیار حساس نیازمند توجه معنوی و دعای یکایک همراهان برای موفقیت عمل جراحی این گل نوشکفته جهت غلبه بر حمله های قلبی اش است .

امید کوچک ما امروز برای بهبودی اش به دعای شما مهرورزان چشم دوخته است تا در بتواند در آینده ای نزدیک تپش قلب مادر را در آغوش مهربانش مجددا تجربه کند .

دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد شریف ضمن تشکر از حمایت های ارزنده و توجه عموم مردم برای تامین هزینه های این نوزاد ، پوشش هزینه های اضطراری عمل های جراحی ایتام تحت پوشش را از مهمترین عرصه هایی قلمداد کرد که با همدلی میان توده های مختلف مردم میتوان عشق را به توان بینهایت متکثر کرد .

 

برای کمک به امید های کوچک سرزمینمان

 

همیار ما باشد