اردوی تفریحی ایتام شریف در گیلان

به گزارش روابط عمومی، صبح روز ۲۶تیر ماه سال جاری ، شعبه رشت بنیاد نیکوکاران شریف میزبان کودکان و مادرانی بود ، که سطح زندگیشان پایین تر از عامه مردم کشور است .کودکان و مادرانی که هر یک با تحمل سختی ها امیدوارند شاهد توانمند شدن خانواده های خود باشند .

تعدادی کودک و مادر گیلانی دریا را از نزدیک میدیدندو این همان شعاری است که به همت مدیر عامل ،هیئت مدیره و حامیان عزیز، بنیاد نیکوکاران شریف می کوشد آن را تحقق ببخشد یعنی ارتقای سطح کیفی زندگی مددجویان در تمامی ابعاد.

شنا ، نقاشی روی ماسه ، پرواز بادبادک ها ، قایق سواری از جمله برنامه های اجرا شده در این روز بود.

دکتر شیوا محمدی نیک بنیان گذار بنیاد نیکوکاران شریف با اشارره به اینکه امیدواریم با خواست خداوند، کمک و مساعدت خیرین بتوانیم باری کوچک از غم های نیازمندان به ویژه ایتام و زنان سرپرست خانوار برداریم گفت:علاوه بر اردوهای تفریحی کلاس های علمی  و ورزش برای کودکان  و کلاس های هنری  برای مادران در طول سال برگزار خواهد شد.